Oxilion neemt de privacy van haar klanten heel serieus. In het kader van de dienstverlening, wanneer u diensten van Oxilion afneemt of anderszins contact heeft met Oxilion, legt Oxilion gegevens vast. Oxilion gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om u als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Oxilion rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dat aangeven in de portal.

Persoonsgegevens

Om meer service te kunnen bieden vraagt Oxilion uw naam, adres en telefoonnummer en bank- of gironummer. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de medewerkers van Oxilion. De gegevens worden slechts in het kader van onze bedrijfsvoering gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan.

Indien u een product of dienst via Oxilion bestelt kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van Oxilion, bijvoorbeeld de aanvraag van een domeinnaam bij de SIDN. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Medewerkers van Oxilion

Oxilion ziet er op toe dat de data die u bij ons opslaat, tenzij expliciet gevraagd, niet zal worden benaderd door medewerkers van Oxilion. Medewerkers van Oxilion worden gehouden aan de arbeidsovereenkomst waarin staat dat alle data vertrouwelijk is en met de grootste zorg moet worden behandeld. Medewerkers van Oxilion mogen niet en zullen niet kennis nemen van de opgeslagen data.

Cookies

Oxilion gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Logfiles

De servers van Oxilion houden logfiles bij. Oxilion gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

Vrijgeven informatie

Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Oxilion zal uw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken.

Oxilion zal gegevens vrijgeven:

– als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
– in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
– als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Oxilion op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Web

Indien u over het internet surft, stelt u beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen, zoals uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt. Oxilion houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over uw surfgedrag op het web.

E-mail

Oxilion zal geen kennis nemen van de inhoud van de inkomende en uitgaande e-mailberichten van haar klanten. Oxilion neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens.

Wijzigen persoonsgegevens

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zijn opgegeven. U kunt uw gegevens wijzigen via de portal. Indien uw vragen heeft over ons privacybeleid of uw gegevens wilt wijzigen of opvragen, kunt u een e-mail sturen naar info@oxilion.nl of contact opnemen met 088-SUPPORT. Eventuele wijzigingen in het Oxilion Privacybeleid zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht.